top of page

Profile

Join date: Jan 9, 2024

About

Camera nhà xưởng là một phần quan trọng trong hệ thống an ninh của một kho lưu trữ.


Chúng được sử dụng để giám sát và ghi lại các hoạt động diễn ra trong khu vực nhà xưởng, giúp đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản của công ty. Thời gian lưu trữ dữ liệu của lap camera quan sat nhà xưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm công nghệ của hệ thống camera, dung lượng bộ nhớ cũng như quy định về bảo mật và tuân thủ pháp luật.


Dưới đây là một số nhận định thường gặp về thời gian lưu trữ của camera nhà xưởng:


1: Hệ thống lưu trữ trong thời gian thực: Một số hệ thống camera nhà xưởng cho phép lưu trữ dữ liệu trong thời gian thực của hoạt động xảy ra.


Điều này giúp người dùng có thể xem lại và phân tích các sự cố và sự kiện ngay lập tức.


2: Lưu trữ dữ liệu trong suốt khoảng thời gian xác định: Hệ thống camera nhà xưởng có thể được cấu hình để lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như một tuần, một tháng hoặc một năm.

sinhvienvodoi21

More actions
bottom of page